Myymässä

Myyjällä on varsin laaja tiedonantovelvollisuus ostajaa kohtaan. Tätä säätelee kiinteistönkaupassa maakaari. Asuntokaupassa sovelletaan lain virhesäännöksiä, oikeuskäytäntöä ja kauppatapaa. Myyjän tiedonantovelvollisuutta rajoittaa ostajan selonottovelvollisuus. Ammattitaitoisena kiinteistönvälittäjänä opastamme myyjää em. seikkojen huomioimiseksi ja näin virhevastuun rajaamiseksi. Onnistunut kauppa perustuu rehellisyyteen – ostajalle on kerrottava kaikki kaupan kannalta merkittävät tiedot.

Asuntokauppalaissa ja maakaaressa määrätään myyjän virhevastuuseen liittyvistä seikoista. Asuntokauppalain piiriin kuuluvissa saannoissa myyjän virhevastuuaika on 2 vuotta hallintaoikeuden siirtymisestä. Maakaaren mukaisissa saannoissa myyjän virhevastuu on 5 vuotta. Virhevastuuta voidaan tietyissä tapauksissa rajata myös kauppakirjalla, mutta kauppakirjaan kirjattavat vastuuta rajoittavat seikat tulee yksilöidä riittävällä huolellisuudella.

Asunnon myyjä – ethän ota turhia riskejä elämäsi suuremmissa kaupoissa – kysymyshän on sinun omaisuudestasi. Investointi osaavaan ja koulutettuun kiinteistönvälittäjään kannattaa varmasti.