Vuokralainen

Asuinhuoneiston vuokraamiseen sovelletaan lakia asuinhuoneistojen vuokraamisesta (AHVL). Vuokrasopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti ja mielellään vuokranvälittäjän toimesta. Vuokrasopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus edellyttää irtisanomista sopimuksen päättämiseksi kun taas määräaikainen sopimus päättyy ilman eri toimenpiteitä määräajan kuluttua umpeen. Kun vuokrasuhde on kestänyt vähemmän kuin yhden vuoden, on vuokrasopimuksen irtisanomisaika vuokranantajan puolelta 3 kk ja vuokralaisen puolelta 1 kk. Mikäli vuokrasuhde on kestänyt vähintään yhden vuoden, on irtisanomisaika vuokranantajan puolelta 6 kk.

Laillistettu vuokranvälittäjä (LVV) tuntee vuokraukseen liittyvän lainsäädännön ja tietää huomioida kirjattavat seikat vuokrasopimukseen. Vuokranvälittäjä auttaa sinua uuden vuokrakodin hankinnassa ja opastaa vuokraukseen liittyvissä seikoissa. Täytä tällä sivulla oleva vuokra-asuntohakemus -lomake ja kerro meille millaista kotia etsit. Onnistutaan yhdessä uuden kodin hankinnassa!

Vuokra-asuntohakemus

Vuokra-asuntohakemus
Täytä, jos valitsit määräaikaisen vuokrasopimuksen.
Täytä, jos valitsit toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen.
Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka
Ehdot:
Suostun siihen, että luottotietoni tarkastetaan ja luovutetaan vuokranantajalle. Tämän sopimuksen tietoja voidaan tallettaa välitysliikkeen asiakasrekisteriin henkilötietolain (1999/523) mukaisesti sekä välitysliikkeen toimeksiantopäiväkirjaan lain kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000) mukaisesti. Hyväksyn edellä mainitut ehdot painamalla lähetä-painiketta.
Sending