Vuokranantaja

Asuinhuoneiston vuokraamiseen sovelletaan lakia asuinhuoneistojen vuokraamisesta (AHVL). Lisäksi laillistettu vuokranvälittäjä (LVV) noudattaa hyvän vuokratavan ohjeistusta. Välitystoimintaa säätelee laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä (nk. välitysliikelaki) ja asetus, laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (nk. välityslaki), asuntomarkkinointiasetus, kuluttajansuojalaki sekä asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa. Lakeja, asetuksia ja ohjeistusta noudattamalla on tarkoituksena ongelmattoman ja toimivan vuokrasuhteen aikaansaaminen, jossa kummallekaan osapuolelle ei jää epäselväksi omat velvollisuudet ja oikeudet. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus toimivat lähtökohtana hyvässä vuokratavassa.

Hyvä vuokrasopimus tehdään kirjallisena, selkeästi ja yksiselitteisesti. Sopimuksen on oltava reilu molempia osapuolia kohtaan. Laillistetun, ammattimaisesti toimivan vuokravälittäjän läsnäolo antaa turvaa ja lisää luottamusta asunnon vuokraustapahtumassa. Asunnon omistajana olet tehnyt mittavan ja kauaskantoisen sijoituksen. Haluat varmasti parhaan mahdollisen vuokralaisen, jotta sijoituksesi arvo ja tuotto säilyy jatkossakin.

Hyvä vuokranvälittäjä on kullanarvoinen sijoitus